گارانتی

تمامی محصولات دارای یکسال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش می باشند.

برای ثبت گارانتی شماره سریال محصول  خود را به سامانه ما ارسال نمایید (با ارسـال 

عدد 1 به سامانه پیامکی با مضمون { لطفا سریال درج شده در کارت گارانتی را ارسال نمایید } برای شما ارسال می گردد سپس با ارسال شماره سریال 13 رقمی ثبت شده روی  کارت گارانتی به سامانه ، محصول مورد نظر شما پردازش و در سیستم ثبت می گردد.

! هشدار

1. در صورتی که شماره 1 را به سامانه ارسال نمایید ولی پس از آن شماره سریال خود را ارسال نکنید محصول مورد نظر شما فاقد گارانتی می باشد .

2. در صورت بروز مشکل در ابتدای پیامک ، شماره 13 رقمی سریال و سپس مشکل خود را عنوان نمایید در غیر این صورت به پیامک شما پاسخ داده نمی شود .

موارد خارج از گارانتی

 مخدوش بودن سریال یا هولوگرام گارانتی

 تعمیر توسط افراد غیر مجاز

 هر گونه تغییر شکل فیزیکی از قبیل خم شدگی - له شدگی - خراشیدگی - زنگ زدگی - سوختگی و شکستگی - نداشتن تاریخ خرید - نبود هولوگرام - صدمات ناشی از بی احتیاطی در حمل و نقد و نگهداری

 قسمت های پارچه ایی محصول شامل گارانتی نمی شوند


سامانه پیامکی

ایمـــــــیل


برای ثبت گارانتی از طریق سامانه اقدام نمایید